Software

IMACO pomoże Państwu w doborze właściwego zestawu oprogramowania do przemysłowej obróbki obrazu. Oferujemy bibliotekę Common Vision Blox, interaktywne oprogramowanie Sherlock oraz graficzne narzędzie do programowania FPGA -Visual Applets&reg. Oferujemy również oprogramowanie firmy Silicon Software spełniające wszelkie możliwe wymagania w zakresie obróbki obrazu.

­