Oświetlacze do obróbki obrazu

Oświetlacze stosowane w dziedzinie obróbki obrazu są bardzo różnorodne. Stosowane są różne źródła światła i różne technologie. Ostateczny dobór Oświetlacza wynika jednak z samego zadania z zakresu obróbki obrazu oraz z warunków otoczenia. Niezbędny jest optymalny dobór rozwiązania specyficznego dla danego przypadku. Chętnie pomożemy Państwu w podjęciu właściwej decyzji.

­