CEI rozszerza asortyment wtyczek Mini-​CL

środa, 13. marca 2013
Kable

CEI Components Express jest znanym na świecie producentem kabli dla widzenia maszynowego. Firma ta właśnie rozszerzyła swoją ofertę o nowe wtyczki i oferuje nowe wersje kabli Mini-CameraLink.

Dwa nowe modele wtyczek umożliwiają CEI rozszerzenie oferty kabli kątowych o kable Mini-​CL z wyprowadzeniem przewody w lewo lub w prawo. Dzięki małej głębokości zabudowy wtyczki i małej przestrzeni potrzebnej dla kabla rozwiązanie to jest bardzo użyteczne w kompaktowych systemach wizyjnych.

Nowe wersje LP (LP = „Low Profile“) wtyczek Mini-​CameraLink z wyprowadzeniem przewodu „do góry:“ i „do dołu“ wzbogacają ofertę połączeń pomiędzy kamerą a kartą akwizycji tak, że możliwa jest dowolna orientacja kabla w systemach wbudowanych w ciasnych przestrzeniach (np. w małych obudowach).

W kamerach jak np. seria DALSA Falcon, wyposażonych w interfejs CameraLink Medium, z 2 gniazdami CL-Mini, możliwe jest już wyprowadzenie obu przewodów razem, np. obu w lewo lub w prawo, zamiast jak dotychczas z wtyczkami „do góry” lub „do dołu”, wyprowadzających sygnały jednocześnie pod kamerą i ponad kamerą. Wtyczki kątowe „w lewo: lub „w prawo“ znane już były w innych interfejsach (Fire Wire, GigE Vision) a teraz dostępne są również w Mini–CameraLink.

­