­

CVB Flex Inspect: kontrola druków i wzorów o dużej zmienności

piątek, 15. marca 2013
Software

W przemysłowej inspekcji nadruków i wzorów występuje naturalna produkcyjna zmienność obiektów, wymagająca dużej elastyczności systemu inspekcyjnego. CVB Flex Inspect to nowe narzędzie biblioteki obróbki obrazów Common Vision Blox, z firmy STEMMER IMAGING, przeznaczone do kontroli płaskich materiałów jak nadruki, znaki wodne lub tekstylia. Bazuje ono na Wzorcu, na którym system zostaje nauczony i na bazie którego tworzone są różne warianty obiektu mieszczące się w pożądanej Specyfikacji.

Podczas kontroli płaskich, zadrukowanych obiektów lub wzorzystych tekstyliów trzeba się zawsze liczyć z duża zmiennością obiektu kontroli. W tej dziedzinie nie ma technicznej możliwości tak dokładnej produkcji obiektów aby były one zgodne z wybranym wzorem, tzw. Złotym Wzorem, że często kontrola jakości w ogóle nie jest możliwa. CVB Flex Inspect stosuje całkiem inną zasadę, bazującą na najnowszych badaniach naukowych w zakresie automatycznego nauczania: zamiast bazować na jednym dobrym wzorze, w fazie uczenia tworzona jest kompleksowa rodzina poprawnych wzorców, której nie są identyczne.

Model ten uwzględnia wszelkie dopuszczalne podczas uczenia zamiany wyglądu obiektu jakie pojawią się pod kamerą w fazie uczenia. W trybie inspekcji CVB Flex Inspect porównuje zarejestrowane obrazy obiektu z utworzoną bazą obrazów odmian i generuje obrazy różnicowe. Dzięki temu integrator systemu oszczędza czas konieczny do zakodowania reakcji programu na dopuszczalne zmiany obiektu.

Narzędzie to, w trybie uczenia, poznaje jaka zmienność obiektów może być zaakceptowana i udostępnia użytkownikowi przegląd wzorców zmian. Możliwe jest okresowe przeglądanie wzorców i rozszerzanie ich bazy na podstawie doświadczenia produkcyjnego i “wyczucia“ jak modyfikować bazę wzorców oraz zwiększania akceptowalnego zakresu zmienności. Gdy system wykryje obiekty o odchyleniach niezgodnych z wzorcami informuje o tym użytkownika, który może później daną odmianę zakwalifikować jako akceptowalna lub nie.

Duża elastyczność w opracowaniu aplikacji

Elementem składowym narzędzia CVB Flex Inspect jest narzędzie dopasowania wzorów, automatycznie dopasowujące otrzymany obraz z kamery do obrazu wzorca. Zmiany pozycji lub skali obiektu zostają więc zrealizowane w prosty sposób, bez dodatkowej pracy. Dla aplikacji, w których takie automatyczne dopasowanie nie wystarczy pakiet CVB Flex Inspect udostępnia wstępnie przygotowane wzorce umożliwiające ręczne uelastycznienie programu.

CVB Flex Inspect należy do grupy narzędzi CVB Premium i wymaga wcześniejszej instalacji albo CVB Image Manager albo CVB Foundation. Jest też dostępna wtyczka do pakietu Teledyne DALSA Sherlock, w którym funkcje CVB Flex Inspect mogą być używane przez nie-programistów.

­