Precyzyjne triggerowanie systemu wizyjnego

czwartek, 19. lipca 2012
Akcesoria

IMACO oferuje moduł triggerowy programowany z dokładnością do pojedynczych mikrosekund.

Wiele aplikacji wizyjnych wymaga zastosowania specjalnego modułu, realizującego specjalny algorytm logiczny do generowania jednego lub kilka impulsów wyjściowych, wyzwalających kamerę i oświetlacze.
Dostępne komercyjne moduły triggerowe programowane są z dokładnością milisekundową. Dostarczony do jednego z naszych Klientów kompletny system rejestracji szybkich sekwencji obrazów, pracujący synchronicznie z badanym procesem, wymagał takiej synchronizacji impulsów wyzwalających kamerę i różne typy oświetlaczy, że niezbędne było opracowanie specjalnego modułu triggerowego.
Nasz partner: firma ILS, z Warszawy, po raz kolejny poratował nas tworząc specjalny, mikroprocesorowy moduł triggerowy. Tym razem opracowany został specjalny, maksymalnie uniwersalny moduł, zasilany napięciem 12-24 VDC, posiadający 1 wejście dla sygnałów TTL i optoizolowane PNP/NPN oraz 3 wyjścia TTL / optoizolowane z regulowanym opóźnieniem w stosunku do zbocza sygnału triggerowego i z regulowana długością impulsu.
Moduł został zastosowany w systemie pomiarowym z dwoma kamerami i linią laserową lub alternatywnie ze strobowanym oświetlaczem LED o mocy 2 kW.

Moduł ten może być zastosowany w systemach ze złożonym algorytmem czasowym badanego procesu przemysłowego lub eksperymentu naukowego np. do generowania dokładnie zaplanowanych w czasie błysków lasera lub oświetlacza LED, zsynchronizowanych z czasem naświetlania sensora kamery.

­