Ponad 500 uczestników Seminarium

sobota, 1. marca 2008

Nasze Seminaria wzbudziły duże zainteresowanie.

Wzrastające zainteresowanie technologiami akwizycji i obróbki obrazu spowodowało, że na nasze Seminaria: w Krakowie, Katowicach, we Wrocławiu, w Warszawie, Gdańsku i Toruniu, przybyło ponad 500 osób, aby wysłuchać informacji o tej nowej technologii.

To zadziwiająco duże zainteresowanie zachęciło nas do kontynuowania działań w zakresie popularyzacji wiedzy z tej dziedziny.

Wspólnie z naszymi partnerami planujemy dalsze działania.

­